Hjælp


I søgefeltet indtastes en eller flere kendte sekvenser af kode eller tekst for den diagnose eller behandling/operation der ønskes en kode for.
Efter indtastning af 2 bogstaver/tal vises de første 30 fundne resultater. Resultatet opdateres løbende (antallet af muligheder reduceres) under indtastningen og det er således umiddelbart muligt at se om man er på rette spor.

Søgealgorithmen er heuristisk, dvs. den fungerer bedst med et rimeligt kendskab til de diagnoser og behandlinger man typisk anvender i specialet.

Det er bedst at skrive korte sekvenser for at undgå "stavekonflikt" (i databasen forekommer inkonsekvent stavemåde med både dansk, latin og engelsk).
Er søgeresultatet tomt eller findes det ønskede ikke, så slet og skriv alternative sekvenser og kortere sekvenser, forsøg at ændre stavmåde (K/C, PH/F, Æ/AE, Ø/OE) eller brug jokertegn.

Efter kort indlæringstid er søgning i databaserne betydelig hurtigere end opslag i de vanlige kodebøger!

Eksempler:

Søgetekst Resultat
xeno alle indeholder tekstdelen 'xeno'
inds prot hof Primær og sekundær (revision) hoftealloplastik
sec prot hof Ingen. Ved mulighed for alternativ stavemåde bruges jokertegn: se[ck] (medtager sekvenser med enten 'seK' eller 'seC') og finder nu revisionsalloplastikkerne.
fjern prot hof alle hoftealloplastik fjernelser
knf[uwc] hofterevision, protesefjernelse, infektion, sec. indsættelse
Fasciitis palmaris (Dupuytren) 1 eksakt match
dupu 1 operation og 4 diagnoser vedr. Dupuytren


Søgning med Jokertegn (Regular Expression):

Obs. Jokertegn er grådige, tager så meget med som muligt!

Søgetekst Resultat
^ '^' Starter med
OBS: kode-feltet afsøges først
'^K' vil derfor i effekt søge i kirurgiske behandlingskoder, mens
'^D' i effekt søger diagnoserkoder
@ '@' afgrænser kode fra tekst. Således vil en sekvens med '@' effektivt begrænse søgningen til tekstfeltet)
^de keto Søg diagnosekode: DE og ketoacidose
f.nd Alle som har et 'f' og en vilkårlig karakter efterfulgt af 'nd'
fu?nd Alle som har 'fu' og 0 eller 1 vilkårlig karakter efterfulgt af 'nd'
over.+gt Alle som har 'over' og en eller flere vilkårlig karakter(er) efterfulgt af 'gt'
[ck]olon Hvis første bogstav er i indeholdt i firkantparentesen. Dvs. Colon eller Kolon
øso|oeso Vertical bar | betyder ELLER. Dvs. vedr. spiserør hvad enten det staves med øso... ELLER oeso...
@da is$ finder tekst der starter med 'da' og slutter med 'is'
^dm..@ Starter med 'dm' efterfulgt af præcis 2 yderligere tegn inden felt-afgrænsningssymbolet: Overordnede diagnosegrupper
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v Prøv :)


Referencer: Sundhedsstyrelsens online opslag og Sundhedsstyrelsens kode validering

Regular Expression Symbols

Symbol Description
^ Put a circumflex at the start of an expression to match the beginning of a line.

$ Put a dollar sign at the end of an expression to match the end of a line.

. Put a period anywhere in an expression to match any character.

* Put an asterisk after an expression to match zero or more occurrences of that expression.

+ Put a plus sign after an expression to match one or more occurrences of that expression.

? Put a question mark after an expression to match zero occurrences or one.

[ ] Put characters inside square brackets to match any one of the bracketed characters but no others.

[^] Put a leading circumflex inside square brackets with one or more characters to match any character except those inside the brackets.

[ - ] Put a hyphen inside square brackets between characters to designate a range of characters.

< Put a left angle bracket at the start of an expression to match the beginning of a word.

> Put a right angle bracket at the end of an expression to match the end of a word.

\b Use backslash b to match the backspace character (# 8).

\t Use backslash t to match the tab character (# 9).

\n Use backslash n to match the new-line character (# 10).

\f Use backslash f to match the form-feed character (# 12).

\r Use backslash r to match the carriage-return character (# 13).

\x00 Use backslash x with a hexadecimal code of \x00 to \xFF to match the corresponding character.

\ Use a backslash to make a regular-expression symbol a literal character.

| Use a vertical bar between expressions to match either expression. Use up to nine vertical bars, separating up to ten expressions, any of which are to be found in a line. NOTE: Spaces before and after the vertical bar are significant. For example, “near | far” represents a regular-expression search for “near “ or “ far”, not “near” or “far”.

& Use an ampersand between expressions to match both expressions. Use up to nine ampersands, joining up to ten expressions, all of which are to be found in a line. NOTE: Spaces before and after the ampersand are significant. Thus, “near & far” is not the same as “near&far”, which is probably what you want.

{ } Use a left curly bracket paired with a right curly bracket to denote a sub-expression within the complete regular expression. You may make and denote multiple sub-expressions within the complete regular expression. You may refer to such sub-expressions by number if you create Replacement Expressions for Replace operations. This denotation of a sub-expression has no effect on Find operations.